แพทย์จีน ลีหรง หลิน
ใบประกอบโรคศิลป์ พจ. ๓๑๐

แพทย์จีน ลีหรง หลิน
(TCM Dr. Lirong Lin)

เลขที่ใบประกอบโรคศิลป์ พจ.๓๑๐

  • จบหลักสูตรมาตรฐานแพทย์จีน (มหาวิทยาลัยกว่างโจวจงอีเสียเยี่ยน)
  • รองนายกสมาคมแพทย์แผนจีนแห่งประเทศไทย
  • แพทย์จีนในโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่สำหรับพระภิกษุ
    สามเณร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี ๒๕๕๔

แพทย์จีน ลีหรง หลิน (TCM Dr. Lirong Lin)
เลขที่ใบประกอบโรคศิลป์ พจ.๓๑๐


             เป็นแพทย์จีนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคนิคการรักษาจากตระกูลที่เป็นหมอมา 3 รุ่น ( ทวด ปู่ และพ่อ) และจบหลักสูตรมาตรฐานแพทย์จีน จากประเทศจีน ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ต้องเรียนทั้งแผนปัจจุบันและแผนจีน

           จากการที่เกิดและเติบโตในครอบครัวหมอ วิ่งเล่นอยู่ในคลินิกตั้งแต่เด็ก หมอหลินเริ่มช่วยงานในคลินิกของปู่และพ่อตั้งแต่อายุ 10 ขวบ โดยเริ่มจากจัดยาจีน และเรียนรู้เทคนิคการรักษาแบบแผนจีน เช่นเทคนิคการวินิจฉัยโรคและวิธีการรักษาที่เหมาะกับโรค ฝังเข็ม ครอบแก้ว 火罐 (หั่วกว้าน) กัวซา ทุยหนา จัดกระดูก และต่อกระดูกโดยไม่ต้องผ่าตัด เป็นต้น และเริ่มเป็นผู้ช่วยรักษาคนไข้ให้ปู่และพ่อตั้งแต่อายุ 13 ปี

           หลังจากเรียนจบหลักสูตรมาตรฐานแพทย์จีนแล้ว ได้ศึกษาเพิ่มเติมด้านกระดูก ข้อ กล้ามเนื้อ และเส้นเอ็น เป็นเวลา 1 ปี และได้รับการยอมรับในฝีมือการรักษาจากอาจารย์หมอประจำโรงพยาบาล โดยได้รับมอบหมายให้รักษาทั้งคนไข้ในและคนไข้ฉุกเฉิน หลังจากนั้นก็ได้เปิดคลินิกของตนเอง (ที่เมืองจีน) และรักษาคนไข้มาโดยตลอด

           จากการได้พบเห็น และรักษาคนไข้มามากมาย ตั้งแต่อายุ 10 ขวบมาจนปัจจุบัน มีจำนวนนับพันนับหมื่น เมื่อเห็นคนไข้ (ลักษณะร่างกายคนไข้) และตรวจดูอาการ (แมะ) ก็จะวินิจฉัยอาการผิดปกติของคนไข้ได้ด้วยความชำนาญ และให้การรักษาโดยใช้เทคนิค เคล็ดลับการรักษา และสูตรยาประจำตระกูล